Kontakt
tel: 22 662 60 39
e-mail: kontakt@sterdent.pl
ul.Rakuszanki 6 lok.U8
02-496 Warszawa
pon-pt: 12:00 - 20:00
Masz jakieś pytania?
Napisz do nas

Administratorem Twoich danych jest STERDENT Dorota Sternik z siedzibą w Warszawie 02-496, ul.E.Rakuszanki 6 lok.U8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5221106656, REGON: 010336749. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@sterdent.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem miejsca wykonywania działalności.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– przetwarzanie jest niezbędne do leczenia stomatologicznego, aż do czasu zakończenia leczenia,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@sterdent.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez STERDENT w ramach zawieranych z Tobą umów.