Leczenie stomatologiczne może dotyczyć różnych problemów z jamą ustną. W zależności od stopnia zaawansowania choroby zęba, wieku pacjenta stosuje się różne techniki leczenia. Niekiedy konieczne jest przed jego rozpoczęciem wykonanie zdjęcia RTG. Dziś odpowiemy sobie na pytanie dlaczego w diagnostyce stomatologicznej wykonuje się prześwietlenie zęba? Na czym ono polega?

RTG jako sposób na kontrolę procedur leczniczych

W diagnostyce stomatologicznej mogą być używane tradycyjne zdjęcia wykonywane na kliszy oraz tzw. radiografia cyfrowa, dzięki której można wykonać zdjęcia wewnątrzustne, pantomograficzne, cefalometryczne i badania tomograficzne. Do obrazowania stanu uzębienia stosowane są głównie dwa pierwsze rodzaje zdjęć. Przy czym warto zaznaczyć, że nowoczesne aparaty rentgenowskie wykonują zdjęcia z użyciem  o wiele mniejszej dawki promieniowania jonizującego co wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa wykonania zdjęcia RTG zęba.

Dzięki nim można obserwować wynik badania w czasie rzeczywistym. Co ważne obraz  można powiększyć, zmienić ustawienia pozytyw-negatyw, nałożyć różnego rodzaju filtry, pomiary liniowe, czy też zmienić gęstość optyczną zdjęcia.

Ocena stanu uzębienia zdjęciem pantomograficznym a pozostałe rodzaje zdjęć

Pierwszy rodzaj zdjęć służy obrazowaniu stanu uzębienia na pierwszej wizycie pacjenta, jest on podstawą planowania leczenia i precyzyjnego wykrycia zmian chorobowych, których standardowymi metodami nie udało się ocenić. Jest to rodzaj zdjęcia panoramicznego, przedstawiającego całe uzębienie pacjenta wraz ze strukturami kostnymi żuchwy, szczęki oraz stawami skroniowo-żuchwowymi. Dla zobrazowania wad zgryzu wykonuje się zdjęcie boczne, czyli cefalometryczne.

Tomografia wolumetryczna, CBCT używana jest w diagnostyce implantologii, endodoncji i chirurgii stomatologicznej. Pozwala ona na uzyskanie przekrojów analogicznych jak w tomografii komputerowej (CT). Kontrola np. wypełnień kanałów korzeniowych, wykrycie próchnicy wtórnej, która rozwija się pod wypełnieniem, możliwe jest dzięki zdjęciom wewnątrzustnym.